Khi nào thì nhãn hiệu không được bảo hộ?

Khi nào thì nhãn hiệu không được bảo hộ?

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được xem là một trong những bước cần thiết khi bắt đầu công việc kinh doanh. Vừa đảm bảo được pháp luật bảo vệ lại vừa để quảng bá cho thương hiệu khi mà tình trạng cạnh tranh không lành mạnh sao chép, đánh cắp thương hiệu ngày càng nhiều. Bảo vệ thương hiệu không quá khó thế nhưng có nhiều trường hợp vẫn không đủ điều kiện để đăng ký. Cần phải nắm rõ điều kiện mà luật quy