không có danh sách

Lỗi chở người không có tên trong danh sách, không có danh sách, không có hợp đồng, không có lệnh vận chuyển đối với xe ô tô

Xử phạt lỗi xe khách không có lệnh vận chuyển và không đóng cửa lên ... theo hợp đồng không có hoặc không mang theo danh sách hành khách theo quy định hoặc chở người không có tên trong danh sách hành khách, không có hoặc không Căn cứ pháp lý:  Điểm h, i khoản 5 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 1.000.000đ - 2.000.000đ  Mức phạt cụ thể: 1.500.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính