Không có di chúc chia thừa kế như thế nào?

Có thể để lại di sản thừa kế cho công ty hay không ?

Không có di chúc chia thừa kế như thế nào?

Thừa kế là một trong những vấn đề nóng trong xã hội hiện nay. Nó gây ra nhiều mâu thuẫn cho gia đình thậm chí là anh em còn không nhìn mặt nhau vì tranh chấp những tài sản cho ông, cha để lại. Một trong những vấn đề phức tạp nhất và xảy ra tranh chấp nhất là khi thừa kế mà không có di chúc. Vậy không có di chúc chia thừa kế như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ:

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế