Không có người nhận thừa kế thì di sản sẽ xử lý như thế nào?

Những trường hợp truất quyền hưởng di sản thừa kế

Không có người nhận thừa kế thì di sản sẽ xử lý như thế nào?

Khi một người chết đi, tài sản của họ sẽ được chia cho những người thừa kế của họ theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, người đã chết để lại rất nhiều di sản nhưng lại không có ai nhận thừa kế, vậy trường hợp này phần di sản đó sẽ được xử lý như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn:

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế