Không được sự đồng ý của chủ sở hữu

Không được sự đồng ý của chủ sở hữu, ngân hàng có được bán đấu giá tài sản thế chấp?

Giao dịch ngân hàng cho vay thì thế chấp tài sản bảo đảm là một trong những phương thức rất phổ biến được áp dụng. Đây là phương thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khá phổ biến. Khi bên mua không thực hiện được nghĩa vụ thì việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ được ngân hàng tiến hành. Tuy nhiên, nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu thì ngân hàng có được phép bán đấu giá tài sản không? Hãy tham khảo bài

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự