Không góp đủ vốn như cam kết

Không góp đủ vốn như cam kết, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải làm gì?

Góp vốn là việc cá nhân/tổ chức thực hiện góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty khi thành lập doanh nghiệp hoặc khi muốn tham gia làm thành viên của doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn cũng vậy, việc thực hiện góp vốn khi thành lập tạo thành vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, nếu thành viên công ty không thực hiện góp vốn vào không đủ vốn điều lệ như đăng ký ban đầu thì sao? Tham

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp