Không nhận thừa kế có phải trả nợ thay cho cha mẹ đã chết?

Không nhận thừa kế có phải trả nợ thay cho cha mẹ đã chết?

"Công cha như núi thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Từ bao đời nay, con cái phải có nghĩa vụ phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ là lẽ thường. Nhưng đường đời vạn biến, nhiều người cha, người mẹ ra đi để lại những khoản vay nợ, chưa trả. Pháp luật quy định, nghĩa vụ trả nợ phải được đảm bảo kể cả khi người đó chết bằng di sản và con cái phải thực hiện thay nghĩa vụ đó. Trường họp này liệu

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự