kiểm soát giao thông của xe ô tô

Quy định về hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển, kiểm soát giao thông của xe ô tô

Hành vi điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông, hoặc người kiểm soát giao thông; thẩm quyền, thủ tục & mức xử phạt. ... Tóm tắt về hành vi vi phạm khi điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, Căn cứ pháp lý: Khoản 25 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 Điều 87 Luật giao thông đường bộ 2008 Cụ thể: Điều 3. Giải thích từ

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính

Lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển, kiểm soát giao thông của xe ô tô

Nhiều trường hợp người điều khiển xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bị thổi phạt, nhưng không dừng xe theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, cố tình bỏ chạy. ... Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô nếu không .. Căn cứ pháp lý:  Khoản 5 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 1.200.000đ - 2.000.000đ  Mức phạt cụ thể: 1.600.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính