Làm thế nào khi người lao động xuất khẩu bị ngược đãi

Làm thế nào khi người lao động xuất khẩu bị ngược đãi

Xuất khẩu lao động là hình thức không còn hiếm hiện nay trong thời kỳ kinh tế hội nhập và phát triển. Việc người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc phải tuân thủ quy định về Luật lao động nước ngoài, tuy nhiên, các quyền lợi thì vẫn phải được pháp  luật Việt Nam đảm bảo thực hiện. Cụ thể, xuất hiện rất nhiều hiện tượng bị nợ lương, ngược đãi,...Lúc này người lao động phải xử lý thế nào? Tham

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động