Lao động ở nước ngoài bị hành hạ

Lao động ở nước ngoài bị hành hạ, nợ lương thì làm như thế nào?

Người lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài luôn là đối tượng quan tâm đặc biệt của xã hội. rất nhiều trường hợp người lao động làm việc ở nước ngoài bị ngược đãi, hành hạ, đánh đập, nợ lương. Vậy trường hợp này xử lý thế nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định 24/2018/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1.

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động