Lỗi dừng

Lỗi dừng, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở ngoài đô thị đối với xe máy

Căn cứ pháp lý:  Điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 100.000đ - 200.000đ  Mức phạt cụ thể: 150.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể) Nội dung điều luật: Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 3. Phạt tiền từ 100.000

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính

Lỗi dừng, đỗ xe, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biến báo, vạch kẻ khi đi ngang qua đường ngang, cầu chung

Căn cứ pháp lý:  Khoản 3 Điều 46 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 300.000đ - 400.000đ  Mức phạt cụ thể: 350.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể) Nội dung điều luật: Điều 46. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung, hầm 3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính

Lỗi dừng, đỗ xe sai quy định đối với xe ô tô

Căn cứ pháp lý:  Điểm g,h khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 300.000đ - 400.000đ  Mức phạt cụ thể: 350.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể) Nội dung điều luật: Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính

Lỗi dừng, đỗ xe tại nơi đặc biệt đối với xe ô tô

Căn cứ pháp lý:  Điểm d, đ, e khoản 3 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 600.000đ - 800.000đ  Mức phạt cụ thể: 700.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể) Nội dung điều luật: Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 3. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe thực

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính

Lỗi dừng, đỗ, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông đối với xe ô tô

Căn cứ pháp lý:  Điểm đ khoản 4 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Mức phạt: 800.000đ - 1.200.000đ  Mức phạt cụ thể: 1.000.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể) Nội dung điều luật: Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ 4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính