Lương cơ bản là gì? Lương tối thiểu vùng là gì?

Lương cơ bản là gì? Lương tối thiểu vùng là gì?

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng vào năm 2019. Theo đó mức lương tối thiểu vùng của năm 2019 sẽ tăng. Đây là một tin vui đối với nhiều người. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của vấn đề này. LSX xin giới thiệu quy định về lương cơ bản, lương tối thiểu và mức lương tối thiểu vùng năm 2019 mới nhất. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ:

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động