lương gross

Lương gross và lương net, nhận cái nào có lợi hơn ?

Đồng tiền đi liền khúc ruột, nhưng khi nghe đến đồng lương “lương gross” và “lương net”, liệu bạn đã hiểu rõ chưa? Hôm nay, Luật sư X xin đưa ra một vài thông tin giúp bạn phân biệt và hiểu về 2 loại lương này, và, quan trọng hơn,Luật sư X cũng xin đưa ra một vài ý kiến bình luận về vấn đề: khi mới di xin việc làm, deal lương gross hay lương net sẽ có lợi hơn cho bạn. Căn cứ: Luật Bảo hiểm

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động