Mã số thuế cá nhân là gì?

Mã số thuế cá nhân là gì?

Mỗi công ty trước khi đi vào hoạt động chính thức đều phải đăng ký và được cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế. Tương tự như vậy, khi bước chân vào làm việc cho một doanh nghiệp, người lao động cần được công ty tạo một mã số thuế cá nhân. Vậy, mã số thuế cá nhân là gì? Bài viết sau đây sẽ là câu trả lời cho những thắc mắc trên. Căn cứ: Luật quản lí thuế 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động

Mã số thuế cá nhân là gì?

Mỗi công ty trước khi đi vào hoạt động chính thức đều phải đăng ký và được cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế. Tương tự như vậy, khi bước chân vào làm việc cho một doanh nghiệp, người lao động cần được công ty tạo một mã số thuế cá nhân. Vậy, mã số thuế cá nhân là gì? Bài viết sau đây sẽ là câu trả lời cho những thắc mắc trên. Căn cứ: Luật quản lí thuế 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động