Mất thẻ bảo hiểm y tế làm thế nào?

Mất thẻ bảo hiểm y tế làm thế nào?

Hiện nay, chi phí khám chữa bệnh đã không còn là gánh nặng của rất nhiều người với hệ thống bảo hiểm y tế. Trong đó thẻ bảo hiểm y tế chính là giấy chứng minh cho việc bạn đã tham gia bảo hiểm. Thế nhưng, một ngày xấu trời nào đó bạn bỗng phát hiện ra là mình đã đánh mất thẻ bảo hiểm. Phải làm thế nào bây giờ? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội 2014

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động