Mẫu đề nghị thanh toán công nợ mới nhất

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ mới nhất

Mẫu đề nghị thanh toán công nợ mới nhất

Trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến vấn đề thanh toán các khoản tiền, không phải lúc nào bên thanh toán cũng thanh toán đúng hạn, đúng số tiền như trong thỏa thuận ban đầu giữa các bên. Vậy trường hợp khi phát sinh những vấn đề khác so với hợp đồng liên quan tới thanh toán tiền thì các bên có thể lựa chọn các văn bản phù hợp để gửi cho bên kia để trình bày về việc yêu cầu thanh toán.

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự