Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động là căn cứ để làm phát sinh mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời cũng là căn cứ quy định những quyền lợi và nghĩa vụ hai bên phải tuân thủ trong quá trình hợp đồng lao động đó được diễn ra. Do đó, việc lập một hợp đồng lao động đầy đủ, đúng pháp luật là vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên và là căn cứ để giải quyết các tranh chấp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật giao thông