Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn mới nhất

Hợp đồng lao động là căn cứ để phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng lao động một cách thuận lợi thì hợp đồng lao động cũng cẩn phải được thiết lập nội dung một cách rõ ràng, đúng pháp luật. Căn cứ: Bộ Luật lao động 2012 Nội dung tư vấn Pháp luật về lao động phân loại các hợp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động