Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn mới nhất

Hợp đồng lao động là căn cứ để phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng lao động một cách thuận lợi thì hợp đồng lao động cũng cẩn phải được thiết lập nội dung một cách rõ ràng, đúng pháp luật.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Pháp luật về lao động phân loại các hợp đồng lao động thành 3 loại đó là:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn
  • Hợp đồng thời vụ

Trong phạm vi bài viết này xin được đề cập tới Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là gì 

Căn cứ Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 quy định về hợp đồng xác định thời hạn như sau:

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Khác với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng có nội dung thỏa thuận về một thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng xác định trong tương lai. Khi tới thời điểm xác định đó, hiệu lực của hợp đồng lao động nghiễm nhiên chấm dứt mà không phụ thuộc vào ý trí chủ quan của 2 bên. Theo đó thời hạn của hợp đồng lao động xác định thời hạn do 2 bên tự thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 12 tới 36 tháng.

Lưu ý rằng, loại hợp đồng hợp đồng lao động xác định thời hạn này chỉ được ký kết 2 lần giữa giữa cùng một cặp chủ thể trong mối quan hệ lao động. Tức là công ty A và người lao động B ký hợp đồng lao động xác định thời hạn lần đầu là 12 tháng. Sau khi hết thời hạn 12 tháng thì 2 bên có thể thỏa thuận ký tiếp tục một hợp đồng lao động xác định thời hạn nữa (là ký hợp đồng lần 2). Tuy nhiên sau khi hợp đồng lao động lần 2 hết thời hạn, công ty A và người lao động B được quyền ký tiếp hợp đồng lao động thứ 3, nhưng phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Do cũng mang bản chất là một hợp đồng, do đó ngoài việc đáp ứng những hình thức cơ bản của hợp đồng dân sự, nó có thể phải bao gồm những nội dung cơ bảo hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 23 Bộ Luật lao động như sau:

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hộibảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2. Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,