mở tạm ngưng

MỞ TẠM NGỪNG KINH DOANH – “CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÙNG BÁCH”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC "MỞ TẠM NGƯNG KINH DOANH" CHO QUÝ "CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÙNG BÁCH" Ngày 30/07/2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý doanh nghiệp của LSX chính thức hoàn thành thủ tục "Mở tạm ngừng kinh doanh" cho Quý khách hàng là CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TÙNG BÁCH bằng việc thông báo mở tạm dừng hoạt

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp