Mức bồi thường do gây thiệt hại cho doanh nghiệp

Mức bồi thường do gây thiệt hại cho doanh nghiệp

Sa thải là một trong 3 hình thức kỷ luật được áp dụng khi người lao động có những vi phạm nghiêm trọng. Trong đó có một nguyên nhân là người lao động gây thiệt hại cho công ty. Tuy nhiên, làm vỡ cái cốc, hư hỏng máy móc giá trị nhỏ thì không phải cứ sa thải. Giá trị thiệt hại phải ở một mức cụ thể thì doanh nghiệp mới có căn cứ sa thải người lao động. Tham khảo bài viết sau của luật sư X. Căn

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động