Muốn thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh thì phải làm gì?

Muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì phải làm gì?

Sau khi doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh, hay đơn giản thay đổi ngành nghề kinh doanh chính,... nhằm đáp ứng được nhu cầu cũng như mở rộng quy mô kinh doanh. Doanh nghiệp cần phải thực hiện một số thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của LSX đề biết thêm chi tiết: Căn cứ:

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp