Năng lực pháp luật dân sự là gì?

Năng lực pháp luật dân sự là gì?

Năng lực pháp luật dân sự là gì?

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng, là tiền đề, điều kiện cần thiết để công dân có quyền, có nghĩa vụ; là thành phần không thể thiếu được của cá nhân với tư cách chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, là một mặt của năng lực chủ thể. Với tầm quan trọng như vậy thì năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Căn

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự