Nên lập di chúc theo hình thức nào?

Nên lập di chúc theo hình thức nào?

Nên lập di chúc theo hình thức nào?

Di chúc là bằng chứng cho ý chí của cá nhân về việc chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, việc lập một bản di chúc có thể có nhiều hình thức khác nhau. Vậy hình thức nào là an toàn? Hãy tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau của Luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Pháp luật cho phép chủ thể có thể dập di chúc bằng miệng hoặc bằng văn bản. Đối

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự