Nên lựa chọn hộ kinh doanh hay doanh nghiệp để kinh doanh?

Nên lựa chọn hộ kinh doanh hay doanh nghiệp để kinh doanh?

Nếu bạn đã có ý dịnh "lập nghiệp" bằng con đường tự mình kinh doanh, thì chắc chắc bạn sẽ phải quan tâm tâm đến những quy định về đăng ký kinh doanh của pháp luật. theo đó có 2 mô hình kinh doanh để bạn lựa chọn: Hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Vây, nên lựa chọn mô hình nào đây? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2015 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Các văn

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp