Ngày làm việc là ngày như thế nào?

Ngày làm việc là ngày như thế nào?

Ngày làm việc là ngày như thế nào?

Các văn bản pháp luật có quy định về ngày thực hiện các thủ tục pháp lý. “Trong thời hạn 30 ngày làm việc” đương nhiên sẽ khác với “Trong thời hạn 30 ngày”. Vậy hiểu ngày làm việc như thế nào cho đúng?  Căn cứ pháp lí Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 Nội dung tư vấn Ngày làm việc là ngày như thế nào? Phân biệt “ngày làm việc” với “ngày”. “Ngày làm việc” và “ngày” đều là một từ, cụm từ

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự