Người đại diện mặc nhiên trong công ty TNHH một thành viên là ai?

Người đại diện mặc nhiên trong công ty TNHH một thành viên là ai?

Ở bất kỳ mô hình công ty nào thì luôn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm những vấn đề pháp lý khi làm việc với cơ quan nhà nước . Đây là vấn đề được rất nhiều người đặc biệt quan tâm, trong mô hình công ty TNHH Một thành viên thì việc quy định người đại diện theo pháp luật mặc nhiên là ai? Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau: CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật doanh nghiệp 2014 NỘI DUNG TƯ VẤN  1. Người

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp