Người giúp việc có được hưởng thừa kế hay không?

Người giúp việc có được hưởng thừa kế hay không?

Người giúp việc có được hưởng thừa kế hay không?

Thừa kế là việc chuyển giao tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ từ một cá nhân đã chết sang một cá nhân hay tổ chức nào đó. Người được hưởng thừa kế đa phần là người trong gia đình, người cùng huyết thống, người có quan hệ nuôi dưỡng như con nuôi hoặc bố mẹ nuôi. Người giúp việc cũng được xem là một người thân thiết trong gia đình nếu làm việc lâu

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế