Người sử dụng bằng giả sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người sử dụng bằng giả sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người sử dụng bằng giả sẽ bị xử phạt như thế nào?

Việc rao bán "làm bằng/chứng chỉ" diễn ra khá phổ biến hiện nay. Rõ ràng, việc "không học gì" mà vẫn có chứng chỉ/bằng cấp trước hết nó là hành vi gây nên sự bất công trong xã hội, hơn nữa, nó là hành vi vi phạm pháp luật. Vậy, việc sử dụng bằng giả sẽ xử phạt như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Nội dung tư vấn: Có ba hình thức xử

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự