Người vay tiền chết thì phải làm thế nào?

Người vay tiền chết thì phải làm thế nào?

Người vay tiền chết thì phải làm thế nào?

Vay tiền thì phải trả, đó là quy luật tất yếu và cũng đã được pháp luật quy định rất cụ thể. Tuy nhiên, không phải là mọi việc đều có thể diễn ra theo những gì đã thỏa thuận. Những sự kiện bất ngờ có thể xảy đến khiến cho hợp đồng dân sự không thực hiện theo như những gì hai bên đã dự đoán. Vậy trường hợp vay tiền nhưng người vay chết thì phải xử lý thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự