nhãn hiệu liên kết

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Mỗi hàng hóa, dịch vụ đều có một nhãn hiệu dùng để nhận biết khi mua hàng. Nhãn hiệu rất đa dạng, có nhiều cách để phân loại, có thể liệt kê như nhãn hiệu thường, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu nổi tiếng. Bài này Luật sư X xin được giới thiệu một số thông tin liên quan đến nhãn hiệu liên kết, mong nó hữu ích cho các bạn. Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005