Nhận quà là phải nộp thuế ?

Nhận quà là phải nộp thuế ?

Nhiều người cho rằng, việc nhận quà từ người khác sẽ chẳng mất một khoản thuế phí nào. Đây là một nhận định đúng nhưng chỉ trong trường hợp giá trị tài sản tặng cho nhỏ. Đối với việc nhận quà từ quà tặng là bất động sản, phần vốn góp,...thì người nhận quà phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 Thông tư

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự