Nhặt được của rơi có được giữ lại không?

Nhặt được của rơi có được giữ lại không?

Nhặt được của rơi có được giữ lại không?

Đôi khi, ta bắt gặp đồ do người khác đánh rơi, bỏ quên như ví, điện thoại, túi xách,...  ta tự hỏi mình nên làm gì với món đồ này, nhất là khi nó là tài sản có giá trị. Vậy pháp luật quy định thế nào về quyền sở hữu của tài sản? Nhặt được của rơi có được giữ lại không? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Bộ luật hình sự 2015 Nghị định

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự