Những điều cần biết để được nhận bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc

Những điều cần biết để được nhận bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc

Những điều cần biết để được nhận bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chế độ quyền lợi dành cho người lao động. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là có thể nhận BHXH, nhất là khi nghỉ việc. Vậy cần phải làm những gì mới có thể nhận BHXH khi nghỉ việc? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Luật bảo hiểm xã hội 2014 Luật Việc làm 2013; Nghị định 28/2015/NĐ-CP; Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH;

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động