Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội là một hình thức bảo đảm, phòng ngừa rủi ro xảy ra với mỗi người trong cuộc sống. Hiện nay có hai hình thức bảo hiểm xã hội đó là tự nguyện và bắt buộc. Bảo hiểm xã hội bắt buộc rất phổ biến đối với người lao động. Vậy còn bảo hiểm tự nguyện thì sao? Có điều gì đặc biệt cần lưu ý không? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nghị định

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động