Những điều cần biết về thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Những điều cần biết về thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Trong thời gian gần đây, có nhiều thắc mắc về thủ tục và điều kiện thành lập trường mầm non tư thục. Do đó, trong bài viết dưới đây, Luật sư X xin tổng hợp những điều cần biết về thủ tục thành lập trường mầm non tư thục mói nhất năm 2019. Căn cứ: Nghị định 46/2017/NĐ-CP Thông tư 13/2015/TT-BGDDT Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDDT Nội dung

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp