Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, giúp phần đảm bảo duy trì phát triển hoạt động của bộ máy nhà nước. Có rất nhiều loại thuế: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân,... Trong đó thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế trực thu mà mỗi cá nhân phải nộp khi có những khoản thu nhất định. Tuy nhiên có những loại thu nhập thì pháp luật quy định

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự