Ở trọ không khai báo tạm trú bị xử phạt thế nào?

Ở trọ không khai báo tạm trú bị xử phạt thế nào?

Đăng ký tạm trú là nghĩa vụ bắt buộc của công dân khi chuyển đến một nơi mới mà không phải là nhà của mình. Hiện nay nhiều người lao động hay sinh viên khi đến các thành phố lớn thường quên đi nghĩa vụ này. Vậy nếu không khai báo tạm trú bị xử phạt thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư X về mức xử phạt đối với việc không khai báo tạm trú. Căn cứ: Luật cư trú 2006 sửa

19 Tháng Mười Một 2019| Vấn đề pháp lý khác