Phân biệt dừng xe và đỗ xe

Phân biệt dừng xe và đỗ xe

Căn cứ pháp lý: Điều 18, 19 Luật giao thông đường bộ 2008 Cụ thể: Điều 18. Dừng xe, đỗ xe trên đường bộ 1. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. 2. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian. 3.

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính