Phân biệt Nhập/Tách/Chuyển khẩu theo pháp luật hiện hành

Phân biệt Nhập/Tách/Chuyển khẩu theo pháp luật hiện hành

Tách khẩu, chuyển khẩu hay nhập khái niệm là ba khái niệm thường bị nhầm lẫn vì nhiều người chưa phân biệt được bản chất của từng loại thủ tục này. Vậy, bản chất của từng loại thủ tục như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật Cư trú 2006 Thông tư 35/2014/TT-BCA Nội dung tư vấn: 1. Tách Sổ hộ khẩu - ra đời thêm một Sổ hộ khẩu mới Tách Sổ hộ khẩu là một

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính