phát nhạc bản quyền

Một số lưu ý khi phát nhạc có bản quyền tại các trung tâm thương mại?

Không phải bài hát nào cũng được phép sử dụng tùy tiện phát trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh, trung tâm thương mại mà việc đó có thể phải trả phí cho người tạo ra sản phẩm. Việc trả phí dựa vào việc bài hát đó đã được đăng kí bảo hộ quyền tác giả hay chưa hoặc còn hiệu lực bảo hộ hay không. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc phát nhạc tại các trung tâm thương mại, địa điểm kinh