Quan hệ nhân thân là gì

Quan hệ nhân thân là gì

Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân hay tổ chức. Việc xác định một giá trị nhân thân là quyền nhân thân phải được pháp luật thừa nhận như một quyền tuyệt đối của cá nhân, tổ chức.. Vậy trong bài viết này, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về quan hệ nhân thân. Căn cứ pháp lý Bộ Luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Khái niệm quan hệ nhân

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự