Quy định điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Bộ luật lao động 2012

Quy định, điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Bộ luật lao động 2012

Trợ cấp thất nghiệp được xem là giải pháp hữu ích cho người lao động không có việc làm. Dưới đây là quy định, điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nghị định 44/2013/NĐ-CP Luật việc làm 2013 Nghị định 28/2015/NĐ-CP Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Nội dung tư vấn 1.Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Khoản 4 Điều 3 Luật việc làm 2013 quy định bảo

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động