Quy định về hình phạt bổ sung với lỗi tại Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

hình phạt

Quy định về hình phạt bổ sung với lỗi tại Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý: Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Cụ thể: 8. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: a) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 4 (trường hợp vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện); Điểm c, Điểm d, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c,

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính