Quy định về hình phạt bổ sung với lỗi tại Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

xe ô tô

Quy định về hình phạt bổ sung với lỗi tại Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý: Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Cụ thể: Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ 14. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 4; Điểm b, Điểm e Khoản 7 Điều này bị tịch thu biển số, Giấy đăng

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính