Quy định về truất quyền thừa kế

Quy định về truất quyền thừa kế

Quy định về truất quyền thừa kế

Quyền thừa kế là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự của nước ta. Trong quy định về thừa kế, truất quyền thừa kế là khái niệm không mới nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Để giải đáp những thắc mắc về vấn đề này, Luật sư X xin được giới thiệu quy định về truất quyền thừa kế trong bài viết dưới đây. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Các văn bản pháp luật liên quan Nội

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế