Quy định về xe được quyền ưu tiên

Quy định về xe được quyền ưu tiên

Căn cứ pháp lý: Điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2008 Cụ thể: Điều 22. Quyền ưu tiên của một số loại xe 1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự: a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp

19 Tháng Mười Một 2019| Hành chính