Quy định về xử phạt bổ sung đối với trường hợp tại Điều 20 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

xe ô tô

Quy định về xử phạt bổ sung đối với trường hợp tại Điều 20 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Căn cứ pháp lý: Điều 20 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Cụ thể: Điều 20. Xử phạt người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông 5. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính