Quy trình hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (Trợ cấp thất nghiệp)?

Quy trình hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (Trợ cấp thất nghiệp)?

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là loại bảo hiểm đặc biệt và bạn chỉ đươc hưởng khi bạn đã và đang thất nghiệp. Vậy quy trình, thủ tục, điều kiện để được hưởng loại bảo hiểm này là gì? Hãy tham khảo bài viết và video này của LSX Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Luật việc làm 2013 Nội dung tư vấn 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Đối tượng bắt buộc phải tham gia:

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động