Quy trình tham gia nghĩa vụ quân sự 2019

QUY TRÌNH THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Quy trình tham gia nghĩa vụ quân sự 2020

Hàng năm, để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, việc tuyển gọi các công dân để thực hiện nghĩa vụ quân sự lại được thực hiện. Vậy quy trình tham gia nghĩa vụ quân sự này thế nào? Hãy tìm cùng LSX tìm hiểu về vấn đề này! Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 Thông tư 148/2018/TT-BQP Nghị định 13/2016/NĐ-CP Nội dung tư vấn Một quy trình tham gia nghĩa vụ quân sự cụ thể

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự